Richting

Richting

Arbodienst Richting zorgt voor de snelste weg van ziek naar werk door naast beoordelen en begeleiden ook de component behandelen toe te voegen. Door vanaf dag 1 maatwerk te leveren en de juiste zorg op het juiste moment aan te bieden is de gemiddelde verzuimduur met ten minste 20% te reduceren.

Stap 1. Regie op het hele verzuimproces

Bij een ziekmelding inventariseert een register-casemanager meteen of er aanleiding is om actie te ondernemen en zo ja, welke actie. Het voeren van regie en het inzetten van bewezen interventies in een vroeg stadium zijn de sleutel tot snel herstel.

Stap 2. De juiste zorg op het juiste moment

Ieder mens en iedere ziekmelding is anders. Daarom geen standaard proces, maar maatwerk vanaf dag 1, incl. de mogelijkheid tot behandelen! Fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten zijn op de locatie van Richting gevestigd, wat snel handelen en dus snel herstel mogelijk maakt.

Stap 3. Werken vanuit gezondheid

Richting verleent haar dienstverlening vanuit inspirerende sportlocaties waar iedereen bezig is met gezondheid. Dat het écht iets met je doet merk je als je een van de locaties binnen stapt. Werken vanuit de context ‘gezond zijn’ is veel effectiever!