ProfCare Casemanagement

ProfCare

ProfCare ondersteunt werkgevers bij complexe materie omtrent verzuim en duurzame inzetbaarheid. In deze gaan wij uit van arbeidsmogelijkheden in plaats van een klachten gerelateerde denkwijze. Deze ondersteuning geschiedt vanuit een casemanagementmodel. Meer aandacht voor u als klant, snelle en korte communicatielijnen, ontzorging gericht op permanente reductie van uw verzuimkosten en maximale inzetbaarheid van uw werknemers.

ProfCare is een kennisorganisatie die verder gaat dan alleen het leveren van de inzet van een bedrijfsarts. Immers, vandaag de dag, wordt verzuim voor een groot deel bepaald door gedrag en gedrag is beïnvloedbaar. Of het nu om herstelgedrag, verzuimgedrag, veranderingsbereidheid, of om gedrag t.a.v. loopbaanvraagstukken gaat, wij hebben de juiste deskundigen die u en uw werknemer op professionele wijze hierbij kunnen ondersteunen in huis.

Maatwerk is onze standaard
Aangezien elk bedrijf anders is en een andere behoefte heeft qua arbodienstverlening, is een advies op maat onontkoombaar. ProfCare werkt vanuit een maatwerkgedachte. Samen met u, gaan we kijken naar uw behoefte t.a.v. verzuimbegeleiding om zodoende te komen tot een optimale vorm van arbodienstverlening.

Wanneer u op zoek bent naar een modern alternatief voor de grote klassieke arbodiensten, dan bent u bij ProfCare aan het juiste adres. Bij ons vindt u alle diensten onder een dak. Of het nu gaat om een spreekuur met de bedrijfsarts, hulp bij ontwikkeling van visie en beleid m.b.t. arbodienstverlening, de risico-inventarisatie en evaluatie, werkplekonderzoek, casemanagement, arbeidsdeskundig advies etc. Waar andere stoppen gaan wij verder.

Voordelen:

  • Grip op verzuim;
  • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichting;
  • Een vast contact;
  • Korte lijnen en pro-actieve acties;
  • Denken in mogelijkheid i.p.v. beperkingen;
  • Samenwerking op maat