PreAct Verzuim

Preact

Software verzuimbegeleiding

Wanneer en óf een medewerker zich op een gegeven moment ziek meldt, is afhankelijk van groot aantal factoren. De mate van (hoog) ziekteverzuim is dan ook vaak een graadmeter voor andere zaken die binnen een organisatie spelen, zoals: werkdruk, opleiding, aandacht, waardering en plezier in het werk.

Het structureel aanpakken van deze oorzaken zorgt ervoor dat niet alleen het ziekteverzuim daalt, maar ook het plezier in het werk centraal staat.

Met het verzuimsysteem PreAct kijkt u naar de oorzaken van verzuim, om deze op een adequate wijze te identificeren en zo aan de slag te kunnen met het terugdringen van verzuim. PreAct helpt daarbij de functionarissen in de processen van verzuim(preventie), verlof en re-integratie.

Geavanceerd verzuimsysteem

PreAct is een geavanceerd verzuimsysteem waarmee verzuimbegeleiding optimaal wordt ondersteund. Leidinggevenden, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en andere professionals worden door PreAct gefaciliteerd en begeleid bij het uitvoeren van de verzuimopvolging.

Snel inzicht in (lopend) verzuim, stuurinformatie of re-integratiedossier; PreAct biedt alle mogelijkheden voor een adequate ondersteuning en opvolging van verzuim en re-integratiebeleid.

PreAct helpt uw organisatie de praktische kant van het verzuimbeleid uit te voeren, met als doel het terugdringen van verzuim en het stimuleren van een actief gezondheidsbeleid.