People Inc.

Peopleinc

People Inc. HRM is een flexibel en uitgebreid HR softwarepakket geschikt voor ieder bedrijf. People Inc. is onder andere uitgerust met de volgende standaardmodules: Agendamanagement, Documentmanagement, Werving en Selectie module, Training Management module, Rapportontwerper, Verzuim- en Kengetallen module.

Uiteraard ontvangt u alle output zoals loonstroken, journaalposten, overzicht aangifteloonheffingen, Sepa betaalbestanden en jaaropgaven op de door u gewenste manier.