KWA Bedrijfsadviseurs

KWA Bedrijfsadviseurs

KWA is een persoonlijk betrokken adviesbureau. Wij hebben een pragmatische aanpak en leveren concrete adviezen op het gebied van kwaliteit-, Arbo-, milieu- en projectmanagement. KWA is actief in de sector aannemerij en milieudienstverlening en de sector van productie, opslag, logistiek en transport van gevaarlijke stoffen.

De advisering op het gebied van gevaarlijke stoffen gaat van procesveiligheid, registratie van gevaarlijke stoffen tot het leveren van stoffeninformatie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke stoffen in het afvalstadium.
Daarnaast is KWA actief bij het opzetten en onderhouden van (KAM-)managementsystemen.