Fiqas Adapt Arbeid en Gezondheid

FIQAS Software

Arbosoftware

Adapt Arbeid & Gezondheid is speciaal voor de Arbeid en Gezondheidsmarkt (de arbowereld) gemaakt. Adapt is een compleet pakket aan arbomodules, bovenop Adapt CRM, voor de interne en externe arbomanager, zelfstandige arbo-artsen of bedrijfsartsen, casemanagers, leidinggevenden en andere arboprofessionals op het gebied van gezondheid en arbeidsparticipatie. Of het nu gaat om: verzuim, preventie, keuringen, workflow, of de Wet verbetering Poortwachter. Adapt® Arbeid & Gezondheid ondersteunt het allemaal.

Functionaliteit
• Beheer van stamgegevens (o.a. werkgever, werknemer, dienstverband, re-integratiedossiers, verzekeraars)
• Beheer van pakketten, contracten en diensten, gebaseerd op een geavanceerde Productcatalogus
• Inrichten en uitvoeren van de arbo hoofd- en deelprocessen (en schermen) volgens zelf te definiëren protocollen,
waaronder:
– Verzuimregistratie
– Verzuimbegeleiding, inclusief casemanagement en arbeidsdeskundige begeleiding
– Preventie: (periodieke) keuringen (Keuringsmodule), training en opleiding
– Re-integratie
– Medisch Risico Management (arbeidshygiëne, onderzoeken, vaccinaties)
Inclusief: sturing door geavanceerde workflow engine; complete orderafhandeling (activiteitenregistratie, bijv. spreekuurcontacten, PAGO, keuringen, RI&E, onderzoeken, bevindingenregistraties etc)
• Agenda, roostering en planning
• Documenten en formulieren
• Integrale klant- en werknemersdossiers
• Voldoen aan wet- en regelgeving (Wet Verbetering Poortwachter, Wet Bescherming Persoonsgegevens)
• Financiële afhandeling van verrichtingen (urenregistratie, declaratie en facturatie)
• Mogelijkheid tot koppelingen met vrijwel elk 3rd party systeem, ook van laboratoria
• Rapportages (standaardrapportages, zoals verzuimstatistieken, en zelf te definiëren rapportages)
• Web-enabled toegang, o.a. verzuimportaal, casemanagement en WVP