Consense Arbo

consense arbodienst

Consense Arbo ondersteunt en adviseert werkgevers en werknemers op alle gebieden van arbodienstverlening. Als gecertificeerde arbodienst bieden wij diensten aan op het gebied van preventie, veiligheid, verzuim en re-integratie.

Kenmerkend voor Consense Arbo is een proactieve aanpak, vaste contactpersonen en goed afgewogen adviezen. Consense Arbo is gericht op het bijdragen aan een gezondere organisatie.

Door strategische samenwerkingen met erkende artsennetwerken, re-integratiebedrijven, verzekeraars en juridische dienstverleners zijn wij in staat om onze relaties optimaal te begeleiden.