Companion

Companion

Softwareoplossing voor verzuimbeheer

Wilt u regie nemen bij de begeleiding van arbeidsongeschikte medewerker? Bent u als arbodienst op zoek naar verzuimapplicatie om uw klanten optimaal te ondersteunen? Of wilt u als verzekeraar of volmachthouder  een verzuimsysteem waarmee u grip heeft op de verzuimkosten en schadelast.

Maak kennis met Companion, dé oplossing voor een effectieve verzuimbegeleiding en administratieve lastenverlichting. Voor de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid maar ook tot maximaal 10 jaar erna. Met Companion weet u zeker dat er goede verzuimbegeleiding plaatsvindt, u maakt optimaal gebruik maken van het werkvermogen van de medewerker en minimaliseert de schadelast.

Companion is verzuimsoftwaremet eenvoudige samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen. U bouwt eenvoudig dossiers op en maakt de verzuimkosten inzichtelijk dankzij ons verzuimmanagement systeem. Met Companion kunt u een onbeperkt aantal verzuimende medewerkers volgen en begeleiden.

De belangrijkste functionaliteiten van Companion zijn:

 • Actieoverzicht op basis van urgentie
 • Toevoegen externe documenten aan verzuimdossiers
 • Direct berichten versturen vanuit verzuimapplicatie
 • Eenmalige invoer gegevens (koppelingen aan externe systemen)
 • Meerdere dienstverbanden
 • Inzicht in frequent verzuim, duur verzuim, wettelijke regeling of afgesproken richtlijn
 • Naast geplande acties ook waarschuwingen
 • Inzicht in verzuimkosten
 • Definieren Verschillende verzuimperiodes (regulier verzuim, begeleiding WGA, begeleiding ZW e.d.)
 • Specifieke inrichting voor het beheren van WGA beschikkingen
 • Taakmelder, offline berichtgeving over openstaande acties
 • Volledig webbased, geen locale opslag van gegevens
 • Software As A Service