Compact Werkt

Compact Werkt

De Compact Groep bestaat uit verschillende werkmaatschappijen die onderling samenwerken. Wij zijn specialist in het adviseren en oplossen van complexe verzuim en arbeidsvraagstukken. Afhankelijk van uw vraag of opdracht wordt de juiste werkmaatschappij ingezet om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Onze visie is “Overtuigend Beter”. Deze visie steven wij na door overtuigend beter te zijn in onze dienstverlening aan u of uw medewerker. Door de wederzijdse verwachtingen uit te spreken en daaruit duidelijke werkafspraken voor de samenwerking op te stellen kunnen wij overtuigend beter zijn bij arbeids(on)geschiktheids kwesties.
De uitstekende kennis en samenwerking binnen de verschillende werkmaatschappijen van de Compact Groep betreffende de sociale wetgeving en het inspelen op terugkeer kansen op de arbeidsmarkt, is bij arbeidsvraagstukken van groot belang.
Doordat wij deze kennis met elkaar delen en samenwerken kunnen wij overtuigend beter zijn in het creeeren van een oplossing voor uw arbeidsvraagstuk.