Cash Lonen

Cash

CASH Personeel geeft direct inzicht in de gegevens (personalia, salarisgegevens, opleidingen, contractgegevens, autogebruik) en tijdsplanning van uw medewerkers. Op elk gewenst moment is informatie beschikbaar in de vorm van een weekagenda, waaruit de bezetting en beschikbaarheid van een of alle medewerkers (van een afdeling) blijkt.

Leg op eenduidige manier alle informatie vast m.b.t. uw personeel: personalia, contract- en salarisgegevens, vakantiedagen, evaluatie- en beoordelingsgesprekken. Inclusief tijdige signalering van belangrijke data, zoals: einde contract, jubilea en verjaardagen. Maar ook voor alle informatie over het gebruik van bedrijfsauto’s: wie gebruikt welke auto in welke periode, met jaarlijkse berekening van de af te dragen btw over het privégebruik.

Met agenda-systeem voor het vastleggen van afspraken, verlof- en ziektedagen.

  • Personeels Informatie Systeem
    Registratie bedrijfsauto’s
    Agenda met verlof- en verzuimregistratie
    Signaleringssysteem
    Eenvoudig & compleet

CASH Personeel is ontwikkeld voor ieder bedrijf met een eigen personeelsafdeling en kan worden gebruikt in combinatie met alle financiële CASH-modules.