Camas IT

Camas IT

Camas IT bv is ontstaan vanuit arbodienst Perspectief. Camas IT is opgericht als zelfstandige organisatie voor het beheer van CAMAS en de daarin vastliggende data. Daardoor voldoet CAMAS aan hoge veiligheidseisen, privacy richtlijnen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens en verplichtingen vanuit de AVG. Begin deze eeuw heeft Perspectief haar eigen verzuimapplicatie laten ontwikkelen: CAMAS. In de jaren daarna is CAMAS uitgebreid met diverse modules, allemaal rond het thema duurzame inzetbaarheid.

De verzuimmodule geeft – naast de mogelijkheden tot het definiëren van eigen workflows en het vastleggen van het medisch dossier – organisaties inzicht in het verzuim door uitgebreide statistische rapportage mogelijkheden. Integratie met alle vooraanstaande leveranciers van HR systemen en verzekeraars is geen probleeem. De werknemersportal geeft werknemers inzicht in hun eigen verzuimdossier, de mogelijkheid om direct de aanvraag van medische informatie goed te keuren. Daarnaast geeft de werknemersportal de mogelijkheid om het dossier te verrijken met informatie voor werkgever en/of arbodienst.

De module Arbeidsmobiliteit biedt ondersteuning in het proces rondom externe re-integratie en outplacement. De speciaal ontwikkelde module voor deelnemers, Baanbreker, geeft deelnemer die begeleid worden de mogelijkheid om direct verslag te doen van hun inspanningen rondom het zoeken naar een nieuwe baan. Daarnaast treft de deelnemer daar veel informatie rondom het sollicitatieproces, zoals inzicht in netwerkcontacten en potentiële vacatures.

Het veiligheidsvolgsysteem stelt organisaties in staat de risico’s vanuit de risico inventarisatie en -evaluatie daadwerkelijk te beheersen. Doordat het plan van aanpak online inzichtelijk is, wordt de papieren tijger omgezet naar een serieus verbetertraject.