BrinQer

BrinQer is licentiehouder van de methodiek De Sociaal Accountant (auteur Herman Evers) en implementeert deze werkwijze en visie desgewenst bij haar klanten. Re-integratieprotocollen, aanvragen ziekteverlof, deskundigheid en verantwoordelijkheid in de lijn en een bedrijfseconomische waardebepaling van effectief verzuimmanagement vormen de basis.

Van oorsprong is BrinQer een re-integratie- en interventiebedrijf dat is opgericht door arbeidsdeskundigen met uitgebreide kennis van de sociale wetgeving en de publieke en private re-integratiebranche. Voor onze opdrachtgevers in de private markt leveren wij een effectieve bijdrage aan duurzame terugkeer op de werkvloer en het beperken van schadelast door ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid.

BrinQer werkt met gecertificeerde en geregistreerde bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, gekwalificeerde coaches en relevant opgeleid personeel. We zijn flexibel en resultaatgericht, staan garant voor korte respons- en doorlooptijden en heldere en inzichtelijke rapportages.
Onze tarieven zijn marktconform en transparant en kunnen desgewenst bestaan uit een basis- en prestatiecomponent.

BrinQer is lid van OVAL, dat het kwaliteitskeurmerk Blik Op Werk initieert voor bedrijven die actief zijn in de re-integratie en arbo-branche. We voeren dit certificaat sinds 2008 en scoren bij onze klanten en cliënten een tevredenheidscore van 8.4.