Brandsen Arbo Advies

Brandsen Arbo Advies

Wij vinden het leuk om goed contact met hen te hebben en voelen ons vaak een van hen als we op locatie aan het keuren zijn.

Tijdens de keuringen die op basis van de arbo-wetgeving verplicht zijn voor u als werkgever, maken we ook altijd een risico-profiel hart- en vaatziekten. Ontwikkelt iemand misschien suikerziekte of een hoge bloeddruk? En wat gaat hij of zij er zelf aan doen?

Dat we gecertificeerd zijn heeft als voordeel voor u dat u zeker weet dat we aan de wettelijke vereisten voldoen om een arbodienst te zijn. Die hebben betrekking op deskundigheid, organisatie en kwaliteit.

Ons voordeel van een certificaat is dat we alles op orde moeten hebben en houden.