Argonaut Advies

Argonaut Advies

Wij zijn dé sociaal medische adviespartner van Nederland met al ruim 50 jaar ervaring. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk zelf kan meedoen. Ondanks lichamelijke of mentale problemen. Met respect voor de individuele situatie kijken wij naar wat er wél kan. Voor jezelf kunnen zorgen staat daarbij voorop.

Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ministeries binnen de Rijksoverheid hebben een partner nodig die begrijpt wat er op sociaal medisch vlak speelt. Zo ondersteunen wij gemeenten door inzet van specifieke kennis. Wij zijn de partner die de weg weet binnen de ingewikkelde wet- en regelgeving in het sociaal domein. En daarover helder en objectief adviseert. Voor onze opdrachtgevers zijn wij adviseur en sparringpartner.