Arbonext

Wij helpen het MKB met regie op verzuim en grip op inzetbaarheid

Wij onderscheiden ons daarin omdat wij arbodienstverlening anders toepassen. Onze focus ligt op de structurele inzetbaarheid van werknemers.

Met onze kennis richten wij ons op oplossingen om (dreigend) verzuim te voorkomen. Wij helpen jou als werkgever met het bevorderen van de inzetbaarheid van werknemers. Na een verzuimmelding werken wij praktisch toe naar werkhervatting. Wij realiseren dagelijks regie op verzuim en grip op de inzetbaarheid van morgen!

Verzuim voorkomen

Waarschijnlijk ben je wel bekend met het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dit geldt zowel voor werkgever als voor werknemer. De kosten van een verzuimende werknemer zijn al snel €250,- per dag. Als werkgever draag je deze kosten en de verantwoordelijkheid van de verzuimbegeleiding. Door de inzet van de juiste professionals wordt de werknemer optimaal begeleid en worden tijd en kosten bespaard.

Als werkgever kun je op verschillende manieren de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers toetsen. Een Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) zijn wettelijk verplicht. Met een toetsing ben je beter in staat om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers te borgen.