Arbodienst voor Anderstaligen

Bij anderstalige medewerkers vragen ziekteverzuim en re-integratie specifieke aandacht. Geen situatie is hetzelfde en kwesties kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn, wellicht tevens door de taalbarrière, waardoor de meest optimale oplossing ook niet voor de hand ligt. Om die reden bieden we alle onderdelen binnen onze arbodienst ook aan in afzonderlijke sessies. Zo kunnen we precies daar ondersteunen waar op het moment de grootste behoefte ligt. De unieke aanpak wordt precies afgestemd op de actuele hulpvraag.

Onze interculturele arboprofessionals beschikken over uitgebreide vakkennis en zijn vertrouwd met diverse culturele achtergronden. Omdat we de moedertaal spreken, kunnen we tevens fungeren als tolk of mediator. Naast de Nederlandse taal beheersen wij onder andere Turks, Pools, Arabisch en Engels.