Arbo Triple One

Arbo Triple One

‘Ziek’ staat niet altijd gelijk aan ‘arbeidsongeschikt.’ Er is dus niet altijd een reden om afwezig te zijn van het werk.

Daar komt bij, dat u als werkgever direct opdraait voor de kosten, sinds 2013 zelfs tot maximaal 10 jaar na uitdiensttreding. Ziekteverzuim heeft echter ook invloed op de kwaliteit van het werk en de productiviteit. En ook dat kost geld.

Triple One arbodienst

Een snel en resultaatgerichte aanpak helpt tegen onnodige en onnodig lange afwezigheid. En met ‘snel’ bedoelen wij contact met de ziekgemelde werknemer vanaf dag 1.