Arbo Transparant

Arbotransparant

Arbotransparant is als volledig geëquipeerde arbodienst vanaf 2005 werkzaam voor een breed scala aan bedrijven. Arbotransparant heeft alle experts in huis, levert prima diensten vanuit partnership met de aangesloten bedrijven, tegen lage kosten volgens het principe dat er alleen behoeft te worden betaald voor wat wordt afgenomen. Een volgens ons simpel principe van eerlijk zaken doen.

Op die manier helpen we u grip te krijgen op het verzuim en daardoor de verzuimkosten helpen te reduceren.

Arbotransparant werkt vanuit de visie dat een demedicaliserende aanpak van verzuim de meest juiste en effectieve benadering is. Tenslotte is 70% van het verzuim niet fysiek of medisch van aard, maar gedrag gerelateerd.

In het dagelijkse handelen komt dat tot uiting in het feit dat niet de bedrijfsarts maar de arbeidsdeskundige degene is die als eerste op verzuim reageert.

Helderheid en transparantie zijn in het werk van Arbotransparant de sleutelwoorden. We werken, met onze partners, in openheid. Het bedrijf kan zien wat wij moeten doen, of we het doen en hoe we het doen.

Arbotransparant ontwikkelde dóór; ze verbreedde haar diensten van arbo- en verzuimmanagement naar andere deelgebieden als veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zij heeft alle experts op dat gebied in huis en beschikbaar voor de bedrijven.

Samen met Solutions! vpr, het zusterbedrijf en expert in re-integratie zijn de regionale Werk!Poortwachtercentra ontwikkeld. Gevestigd op bedrijventerreinen: één adres voor alle oplossingen op het gebied van arbo, verzuim en re-integratie. Maar het werk van WERK! Poortwachtercentrum houdt hier niet op. Wij zijn onze klanten ook van dienst met een breed aanbod van praktische bedrijfsservices samen met lokale en regionale partners:

  • Payrolling en uitzenden
  • Werving en selectie
  • Outplacement en jobhunting
  • Loopbaanbegeleiding,
  • Arbeidsrechtexpertise
  • Interim-management
  • Verzekeringscheck-up

Scholing van uw personeel
Bij groei zorgen we voor goed en gekwalificeerd personeel en bij krimp kunnen we experts leveren bij het opstellen en uitvoeren van een Sociaal Plan.

Onder het motto “bedrijven voor bedrijven” worden re-integratieoplossingen vaak dicht in de buurt gevonden door creatieve en effectieve oplossingen. Kortom: zo eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld.

Met een aantal geselecteerde collega-bedrijven in Nederland hebben we de Regio Poortwachters gevormd waardoor de diensten nu gemakkelijker ook landelijk kunnen worden geleverd volgens dezelfde kwaliteitscriteria.

Arbotransparant neemt met haar zusterbedrijf Solutions!vpr deel aan Mobiliteitswerk voor publieke en private opdrachtgevers. Binnen bedrijven om outplacement vorm te geven en voor het UWV-werkbedrijf in meerdere regionale Mobiliteitscentra. Arbotransparant kan dusdoende de vraag naar re-integratie in ander werk bij een andere werkgever, vrijwel altijd realiseren.

Arbotransparant werkt vanuit de visie dat werk het belangrijkste middel is om sociaaleconomisch en maatschappelijk onafhankelijk te zijn en te blijven, en spant zich van daaruit in om mensen terug te krijgen in WERK!

We schrijven WERK! dan ook niet voor niets met hoofdletters en een uitroepteken!