Arbo Concern

ArboConcern_Logo

Arbo Concern is in 1996 opgericht door de huidige directeuren John Franck en Sandra Strunk. Inmiddels is Arbo Concern uitgegroeid tot een landelijke full service Arbo dienst. Continuïteit, kennis en ervaring zijn hiermee gegarandeerd.

Arbo Concern is daadwerkelijk bij uw organisatie betrokken. Doordat het geen grootschalige arbodienst is, kunnen wij een goede relatie met onze klanten opbouwen. We zijn ontstaan vanuit een werkgeversinitiatief; werkgevers met onvrede over hun toenmalige arbodienst. Optimale communicatie, persoonlijke aanpak, uw eigen contactpersonen, pragmatische rapportages en “nu eindelijk wel” profijt van uw arbodienst zijn de elementen van ons succes.

Arbo Concern bestaat uit een hecht team dat er plezier in heeft om haar klanten met een persoonlijke aanpak met raad en daad terzijde te staan. Wij hebben eigen vaste medewerkers in alle disciplines; verzuimbegleider/casemanagers, bedrijfsartsen, arbo-verpleegkundigen tot arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen en coach/vertrouwenspersonen.

Arbo Concern heeft ruim 400 organisaties als klant. Grote en kleinere organisaties uit uiteenlopende branches. Minstens zo belangrijk is dat de meeste organisaties ook al jaren klant bij ons zijn. Wij investeren continu in de kwaliteit; de groei van de organisatie wordt mogelijk gemaakt doordat wij vroegtijdig nieuwe medewerkers aantrekken en zodoende de kwaliteit te blijven garanderen. De waardering van onze klanten blijkt onder andere uit een klantwaarderingsonderzoek (2010) waarbij onze klanten Arbo Concern het rapportcijfer 8.1 hebben gegeven.

Arbo Concern werkt landelijk werkzaam waarbij het zwaartepunt ligt in de midden en westelijke provicies. Er zijn door het hele land (spreekuur)locaties waar onze eigen bedrijfsartsen actief zijn.