Aras Personeel & Zorg

Mijneenloket

ARAS Personeel & Zorg biedt voor werkgevers eenvoud en gemak via het één-loket, door een gebruiksvriendelijk personeelsinformatiesysteem te koppelen aan administratieve verwerking.

Mijneenloket.nl is een compleet online Employee Benefits Systeem. Mijneenloket.nl ondersteunt de processen van aanname tot aan uitdiensttreding. Middels Mijneenloket.nl maakt u snel een personeelsmutatie aan bij een indiensttreding of een ziekmelding. Uiteraard staan de (personeels-)gegevens u te allen tijde beschikbaar.

De werkgever heeft de (wettelijke) verplichting de werknemers duidelijkheid te verschaffen in de regelingen en arbeidsvoorwaarden die u getroffen heeft.

Vanuit Mijneenloket.nl heeft de werknemer optimale inzage in zijn arbeidsvoorwaarden middels het digitale Employee Benefits Loket.
De tussenpersoon kan op basis van deze gegevens zijn zorgplicht optimaal inzetten.