A&P Provitale

Assist Verzuim

A&P onderscheidt zich onder meer van andere arbodiensten door de casemanager de spil van het gehele verzuimtraject te laten zijn, waar dit bij andere arbodiensten vaak de bedrijfsarts is. Wij werken zoveel mogelijk demedicaliserend. Medicaliseren is het consumeren van medische zaken, bijvoorbeeld bezoeken aan artsen en hulpverleners. Wanneer verzuim te snel en/of te veel in een medisch kader geplaatst wordt, kan dit leiden tot een langduriger afwezigheid van medewerkers dan nodig. Wij schakelen de bedrijfsarts of interventies pas dan in, wanneer deze daadwerkelijk de werkhervatting kunnen versnellen. Deze manier van werken levert, naast vaak een vlottere werkhervatting, ook meestal een kostenbesparing op.