A&C Re-integratie

ac-reintegratie

A&C re-integratie is een regionaal (in Twente) werkende organisatie op het gebied van mens en werk. A&C re-integratie staat in het centrum van de arbeidsmarkt en zijn zowel arbodienstverlener als re-integratiebedrijf. Onze kernactiviteiten zijn: Arbo & Verzuimbegeleiding, Re-integratie & Outplacement, Opleidingen & Trainingen en consultancy op HRM-gebied.

A&C re-integratie begeleidt zieke medewerkers, mensen met WW, WIA uitkering en met ontslag bedreigde medewerkers naar (ander) werk. Onderscheid met andere organisaties. Preventie: Voorkomen is beter dan genezen! Wij hebben een samenwerkingsverband met andere deskundigen met als doel, via preventie, ziekte(verzuim) te voorkomen.

We werken met de werkvermogensmonitor en vitaliteitscan. Ook zijn er open spreekuren waar medewerkers met fysieke of psychische klachten door deskundigen geholpen worden. Arbodienstverlening: A&C re-integratie biedt verzuimbegeleiding op maat, dat zich kenmerkt door persoonsgerichte aanpak met snelle interventies. Wij richten ons op het MKB en werken met korte lijnen, zijn altijd aanspreekbaar, leveren maatwerk en zijn pro-actief.

Wij hebben “alles onder één dak” en hebben een samenwerking met fitnesscentra, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, veiligheidsdeskundigen, psychologen, juristen, diëtiste en fysiotherapeuten. Ook adviseren wij bij personeelsbeleid. IRO en outplacement: A&C re-integratie biedt ook re-integratietrajecten op maat, die zich kenmerken door een individuele en persoonsgerichte aanpak (o.a IRO en casemanagement). Wij hebben door onze Arbo-dienstverlening een groot netwerk voor potentiële vacatures. Wij zien netwerken als een belangrijk instrument en zullen waar mogelijk gesprekken regelen. Wij verwachten: inzet en motivatie.

Het verzuim van de werknemers bestaat voor 80% uit fysieke en/of psychische klachten die met korte en lichte interventies zijn op te lossen.

A&C re-integratie heeft diverse samenwerkingsverbanden met professionals die zich onderscheiden door een gemeenschappelijke visie op gebied van gezondheid en de arbeidsvreugde. Geen medicalisering of symptoombestrijding, maar er wordt naar de aard en achtergrond van de klacht gekeken en waar mogelijk worden er praktische verbeteradviezen gegeven.