5docs

5docs

5docs is een gecertificeerde arbodienst. Wij zijn anders dan anderen: onze focus is medisch. Wij kiezen de beste artsen om ziekten te voorkomen en de productiviteit van uw werknemers te verbeteren.

5docs biedt vijf (arbo)kerntaken:

(zoals omschreven in artikel 14a, lid 2 en art. 14, lid 1 van de Arbowet)

  • het uitvoeren van de aanstellingskeuring, indien de werkgever deze laat verrichten.
  • de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten.
  • het toetsen van de risico – inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en daarover adviseren.
  • het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
  • de consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken.