2grip Verzuimregisseurs

2grip de verzuimregisseur

2grip is een professionele arbodienst op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit gaat over de eerste twee jaar van verzuim, 10 jaar eigen risico dragen WGA en de Ziektewet. Wij bieden onze klanten het vertrouwen en de rust dat alles op dit gebied goed geregeld is en de kosten maximaal beheersbaar zijn.

Bij 2grip zetten we de ondernemer en leidinggevende maximaal in hun rol en helpen zo de regie te voeren. Dit doen we door gevraagd en ongevraagd te adviseren over de juiste stappen die gezet moeten worden, zowel qua proces als op inhoud. De kracht van 2grip zit in een pragmatische en persoonlijke aanpak, specialistische kennis en het samen creëren van duurzame oplossingen.