Vier redenen om geen verzuimverzekering af te sluiten

Alles wat je moet weten over verzuimverzekeringen

29 maart 2023
Verzuimverzekeringen

Een zieke medewerker, iedere werkgever krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Met een ziekteverzuimverzekering of verzuimverzekering verzeker je je voor de loondoorbetalingsverplichting van zieke medewerkers.

Waarom zou je een verzuimverzekering afsluiten? Wat is verzuim precies? Welke soorten verzuim zijn er? En wat is roze verzuim? Op deze pagina vertellen we je alles over verzuim en verzuimverzekeringen.

Wat is een verzuimverzekering?

Als een medewerker ziek is, dan betaal je als werkgever het loon van deze medewerker twee jaar door. Dat heet de loondoorbetalingsverplichting. Met een verzuimverzekering (soms ook wel ziekteverzuimverzekering of loondoorbetalingsverzekering genoemd) verzeker je je voor deze loondoorbetalingsverplichting van zieke medewerkers. Twee jaar lang iemand salaris doorbetalen kan flink in de papieren lopen en dat wil je niet. En zeker als je een kleine werkgever bent, kun je dit meestal ook niet een-twee-drie betalen. Met zo’n verzekering vang je deze kosten op.

Waarom zou ik verzuimverzekering afsluiten?
Eigenlijk is het antwoord hierop heel simpel. Je verzekert jezelf tegen de hoge kosten van een zieke medewerker. Verplicht is deze verzekering niet, dus je mag zelf bepalen of je deze verzekering afsluit.

Als werkgever ben je trouwens wel verplicht om bij ziekte het salaris (na 1 maand minimaal 70%) door te betalen, tot 2 jaar na ziekmelding. Dit kan met name voor kleine werkgevers een behoorlijke last zijn. Tenzij het geen enkel probleem is om het salaris van een zieke medewerker lange tijd door te betalen, is het bijna altijd een goed idee om je hiertegen te verzekeren.

Je verzekert jezelf, behalve tegen de hoge kosten van een zieke medewerker, ook voor risico’s zoals:

 • Twee jaar loondoorbetaling
 • Loonsanctie
 • Doorbelasting van de ziektewetuitkering
 • Doorbelasting van de WGA-uitkering
 • Extra kosten van vervanging en productieverlies of zelfs omzetverlies

Maak als werkgever dus zelf de afweging tussen de voor- en nadelen van wel en niet verzekeren. Weet je het niet zeker? Hieronder staat een handig overzicht met de voor- en nadelen:

  Voordelen Nadelen
Niet verzekeren Geen kosten van verzekeringspremies Bij ziekte van een werknemer:
• Kosten voor loondoorbetaling (twee jaar)
• Kosten voor re-integratie
• Kosten voor vervanging en eventuele omzetderving
• Snelle actie noodzakelijk
• Zelf verantwoordelijk voor administratieve plichten
Wel verzekeren Voorspelbare kosten, met of zonder ziekte van een werknemer
Soms extra budget voor preventieve diensten Bij ziekte van een werknemer:
• Geen of veel minder kosten voor loondoorbetaling gedurende twee jaar
• Vaak ook ondersteuning bij re-integratie, interventies en dergelijk
Vaste kosten, ook zonder ziekte van een werknemer

Is een verzuimverzekering verplicht?

Nee, een verzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. Als werkgever bepaal je dus zelf of je deze verzekering afsluit.

Om te bepalen of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten kun je zelf een rekensom maken van het loon per dag, de kosten voor verzuimbegeleiding, arbodienstverlening en eventuele vervanging voor personeel.

Als werkgever ben je verplicht om je zieke medewerkers (met een contract voor onbepaalde tijd) twee jaar lang minstens 70% van het loon door te betalen. Heeft de medewerker een tijdelijk contract? Dan betaal je zolang dit contract duurt. Daarna neemt het UWV de loondoorbetaling over. Dit gebeurt vanaf de datum dat het contract afloopt tot de termijn van maximaal 2 jaar is bereikt. Het UWV is in dat geval ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Zelfs als je niet zo’n hele dure medewerker in dienst hebt, ben je al snel € 100.000,– euro verder. Weet je nu al dat je dat niet kunt betalen? Dan is een verzuimverzekering wellicht iets voor jou.

Wet verbetering poortwachter

Volgens de wet moeten jij en je zieke medewerker er alles aan doen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze wet heet de Wet verbetering Poortwachter (WvP). De WvP is niets meer of minder dan een verplicht en zeer strikt stappenplan dat de werkgever, de medewerker en de arbodienst moeten volgen tijdens de eerste twee jaren van ziekteverzuim. Houd je je als werkgever niet aan alle stappen? Of voer je ze niet goed uit? Dan kan de consequentie een verlenging van doorbetaling van het loon zijn, van één extra jaar.

Wat kost verzuim?

Een zieke medewerker is vervelend. Niet alleen voor de medewerker, ook voor jou als werkgever. Stel dat de werknemer een een modaal salaris verdient van € 35.000, dan kost elke verzuimdag zo’n € 250,-. Dat zijn de kosten van loondoorbetaling, vervanging, productie- of omzetverlies etc..

Voor jouw organisatie kunnen die kosten trouwens fors hoger liggen, bijvoorbeeld als jouw beste accountmanager ziek is en dus niks verkoopt, of als je medewerkers hun declarabele uren door ziekte niet kunnen maken. Denk aan schilders, bouwvakkers, consultants en automonteurs. Als hun uurtarief gemiddeld 75 euro is, dan scheelt één verzuimdag je in één keer € 600. Een serieus bedrag, dat bovenop de kosten komt van de loondoorbetaling.

Wat kost een verzuimverzekering?

De kosten van een ziekteverzuimverzekering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals welke risico’s je wil verzekeren, hoeveel medewerkers je hebt, maar ook vanaf welke ziektedag je verzekerd wilt zijn. Het maakt natuurlijk nogal wat uit of je alle kosten vanaf de eerste ziektedag zou willen verzekeren of dat je in staat bent de kosten van bijvoorbeeld de eerste drie maanden zelf te dragen.

Daarnaast tellen ook zaken als verzuim in het verleden, de totale loonsom van jouw organisatie en de branche waarin je organisatie actief is mee. In sommige branches, bijvoorbeeld als er sprake is van zwaar fysiek werk, zijn de verzekeringspremies veel hoger dan in andere sectoren. Onderstaande factoren spelen ook nog een rol bij het bepalen van de premie:

 • Dekkingspercentage
  Je kunt kiezen uit verschillende dekkingspercentages. Wanneer je kiest voor een dekkingspercentage van 70 procent zullen de kosten lager zijn dan wanneer je kiest voor een dekkingspercentage van 100 procent. Bij een dekkingspercentage van 100 procent betaalt de verzekeraar de volledige loonkosten van de medewerker, maar daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan.
 • Eigen risico
  Welk eigen risico ben je bereid te accepteren? Ofwel, welke kosten kun en wil je als werkgever zelf dragen. De verzekeraar noemt dit de wachtdagen. Dit is het aantal dagen dat je zelf voor de kosten op kunt en wilt draaien voordat de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting overneemt. De poliskosten hangen hier sterk van af. Wil je minder wachtdagen dan is je premie een stuk hoger dan als het aantal wachtdagen groter is.
 • Extra diensten
  Wil je je ook gelijk je arbodienstverlening afsluiten bij de verzekeraar? Of de hulp inschakelen van een verzuimcoach? Of misschien heb je aanvullende wensen als het gaat om preventie of duurzame inzetbaarheid van je medewerkers? Het kan allemaal. Veel verzekeraars werken samen met een beperkt aantal arbodiensten. Dat is dan ook gelijk het nadeel van zo’n combinatie, want een echte keuze heb je niet als je maar kunt kiezen uit twee arbodiensten. Vaak moet je ook nog het duurste abonnement afsluiten, en dat is echt niet altijd nodig. Soms krijg je ook een extra budget, voor bijvoorbeeld preventieve diensten die de gezondheid van je medewerkers bevorderen. Denk aan een stoppen met roken cursus, of korting op je sportschoolabonnement. Er is tegenwoordig heel veel mogelijk.Kortom, de kosten van een verzuimverzekering zijn afhankelijk van diverse factoren. We helpen je graag om de diverse verzekeringen te vergelijken en de beste keuze te maken. Wist je trouwens dat een op de vier ondernemers teveel betaalt en dat je soms tot wel 40% procent kunt besparen op je premie?

Met welke soorten verzuim kan ik te maken krijgen?

Ziekteverzuim is in te delen in kort (< 1 week), middellang (2-6 weken), lang (6-52 weken) en extra lang (> 1 jaar) verzuim.

Kortdurend verzuim (<1 week)

Een griepje, een migraineaanval of een verkoudheid; het kan iedereen overkomen. De medewerker is hierdoor een dag of een paar dagen niet aanwezig op het werk. Dit noemen we kortdurend verzuim. In 70% van de gevallen zijn mensen binnen een week weer beter.

Let hierbij ook op frequent verzuim (dat is als iemand zich in één jaar vaker dan drie keer ziek meldt), een keiharde indicator voor aanstaand lang verzuim of vrijwillig vertrek. Dus neem dit signaal serieus en ga met de medewerker die vaak kortdurend verzuimt in gesprek.

Middellang verzuim (2 – 6 weken)

Wanneer een medewerker twee tot zes weken uitvalt is er sprake van middellang verzuim.  In 20% van de gevallen zijn mensen binnen zes weken beter.

Langdurig en extra langdurig verzuim (6 weken tot langer dan een jaar)

Wanneer een medewerker zes weken of langer uitvalt, is er sprake van langdurig ziekteverzuim. Denk bijvoorbeeld aan een burn-out, een verkeersongeval of kanker. In 10% van de gevallen is er sprake van lang en extra lang verzuim.

Let op: uiterlijk in de zesde week maakt de bedrijfsarts of de arbodienst een probleemanalyse. Hier staat onder andere in wat het einddoel is van de re-integratie (volledig herstel eigen werk of wellicht ander werk bij een andere werkgever, hoe het herstel er uit ziet, welke mogelijkheden de medewerker heeft, wat je kunt doen om dit herstel te bevorderen en een verwachte hersteldatum. Zorg er als werkgever voor dat je deze probleemanalyse op tijd ontvangt van de bedrijfsarts.

Meldt een medewerker zich ziek en vermoed je dat dit langdurig verzuim zal zijn? Wacht dan niet tot week zes, maar stel direct een re-integratiedossier op. Houd hierin bij hoe het verloop van het verzuim is en welke activiteiten zijn ondernomen.

Normaal verzuim

De meldingsfrequentie in Nederland is gemiddeld 1. Dit betekent dat een medewerker zich gemiddeld één keer per jaar ziek meldt. Maar er zijn grote verschillen tussen diverse sectoren en leeftijdsklassen. Zo melden medewerkers in de advocatuur, in de zorg en oudere medewerkers zich veel minder snel ziek. Dat lijkt gunstig, maar hoeft het niet te zijn. Soms is de arbeidsethos zo hoog, dan de medewerker zich pas ziek meldt als het echt niet meer gaat, met alle gevolgen van dien.

Een hoge meldingsfrequentie is wel een hele belangrijk indicator dat er iets mis is. De werkdruk kan bijvoorbeeld te hoog zijn, maar vaak ook is er sprake van gedrag. Dat zijn de beruchte maandagmorgen hoofdpijntjes.

Welke soorten verzuimverzekeringen zijn er?

Welk soort verzuimverzekering het beste bij jouw organisatie past is afhankelijk van allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf.

Verzekeraars bieden daarom twee soorten verzuim­verzekeringen aan, met als belangrijkste verschil het eigen risico. Beide opties hebben een verplicht eigen risico, wat je nooit kan meeverzekeren. Je hebt dus altijd kosten wanneer je met verzuim te maken krijgt. Maar wanneer kies je voor welke optie? Dit ligt aan jezelf en aan hoeveel risico je kunt en wilt dragen.

 • Conventionele verzuim­verzekering
  Een conventionele ziekte­verzuim­verzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld 10, 20, 30, 60 of 90 dagen. Bij sommige verzekeraars kun je zelfs kiezen voor 200 wachtdagen of meer. Maar de meeste werkgevers kiezen voor 10, 30 of 90 dagen wachttijd. Afhankelijk van hoeveel wachtdagen je kiest, ben je een bepaald aantal werkdagen (het aantal wachtdagen) zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van deze zieke werknemer. Zodra deze eigenrisicoperiode voorbij is, wordt de verzekering uitgekeerd. Hoe meer risico je zelf kunt dragen, hoe lager de premie is die je betaalt. Ofwel, wanneer je kiest voor een hoger aantal wachtdagen, betaal je een lagere premie.Deze conventionele verzekering is de meest uitgebreide ziekteverzuimverzekering en wordt meestal gekozen door kleinere werkgevers tot zo’n 50 werknemers. Als kleine werkgever heb je meestal minder middelen achter de hand om verzuimkosten op te vangen, en zo dek je het hoge risico af.
 • Verzuim­verzekering met stop loss dekking
  Een verzuim­verzekering met stop loss dekking werkt met een eigen risico in geld. Dit type verzekering is een vangnet voor meer dan gemiddeld ziekteverzuim. Het uitgangspunt is dat de werkgever regulier verzuim zelf kan betalen. Tot een afgesproken bedrag neem je zelf de loondoorbetaling op je. Overschrijd je het afgesproken bedrag, dan word je door de verzekering uitbetaald. Je bepaalt zelf dus welk risico je wilt dragen. Ook hier geldt uiteraard; hoe hoger het risico dat je zelf wilt dragen, hoe lager de verzekeringspremie wordt.Dit type verzekering is vaak interessant voor wat grotere organisaties met meer dan 50 werknemers. Deze hebben vaak meer middelen achter de hand, maar de wet van de grote getallen zorgt er ook voor dat het verzuimpercentage stabieler en beter te voorspellen is.

Verzuimverzekering met of zonder arbodienst?

Wanneer je een verzuimverzekering afsluit, geeft de verzekeraar je vaak de mogelijkheid om direct een contract bij een arbodienst af te sluiten. Heb je mooi alles direct geregeld toch? Ja, dat is absoluut waar, maar toch is het verstandig om nog even na te denken voordat je dit doet. Want heel vaak heb je maar een beperkte keuze uit arbodiensten, soms zelfs maar een of twee. En het is maar de vraag of deze arbodienst echt bij jouw organisatie past. Misschien hebben ze wel helemaal geen ervaring binnen jouw branche of is het een grote bulkaanbieder waar je niet veel meer bent dan een nummer. Soms ben je ook verplicht om een full servicepakket af te nemen en dat is niet altijd de beste keuze.

Deze koppelverkoop, want feitelijk is er sprake van gedwongen winkelnering, geeft je dus geen enkele keuzemogelijkheid. Omdat het contract gekoppeld is aan de verzekering, kent de arbodienst jou niet persoonlijk en heeft er ook geen direct belang bij om echt goed samen te werken. Je hebt hen immers bij de ziekteverzuimverzekering erbij gekregen, wat voor hen een makkelijke manier is om klanten binnen te halen.

Het is zeker niet per definitie een slecht advies, maar zorg er altijd voor dat jij ook zelf de contacten met en de regie over jouw arbodienst houdt. Want als zij je niet kennen, dan kunnen ze je nooit goed helpen bij de begeleiding van jouw verzuimende medewerkers. En dat wil je niet.