Wegeon

Wegeon

Wegeon Case- en Caremanagement is een onafhankelijke landelijk werkende casemanagementorganisatie (inhouse- outhouse arbodienst), die voor werkgevers de actieve verzuimregie rol (casemanagement) kan uitvoeren. Hiervoor beschikt en/of heeft Wegéon samenwerkingsverbanden met geregistreerde bedrijfsartsen, post bachelor opgeleide casemanagers, arbeidsdeskundigen, HRM- adviseurs en re-integratieadviseurs

De laatste jaren is er in de arbeidsongeschiktheidswetgeving veel veranderd. Als werkgever wilt u omzet en het liefst winst maken. Met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer bent u niet blij. Wegeon kan voor u de verzuimbegeleiding en reintegratie verzorgen, zodat u zich kunt blijven concentreren op uw bedrijfsvoering.

Traditionele arbodiensten stoppen met verzuimbegeleiding na de twee ziektejaren (wachttijd WIA). Wegeon blijft werkgevers, die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, ook na de wachttijd WIA begeleiden.

Doelstelling
Wegeon stelt zich als doel de bij haar aangesloten klanten van dienst te zijn bij verzuimbegeleiding, re-integratie, schadelastbeheersing, inventarisatie van risico’s welke van invloed zijn op de gezondheidstoestand en/of het verzuim van werknemers, privatisering WGA en gevraagd en ongevraagd adviseren m.b.t. vraagstukken rondom de sociale zekerheid.

Toekomst visie
Wegeon is van mening dat bedrijfsgezondheid integrale inzet de toekomst heeft. De werkgever heeft immers baat bij een gezond bedrijf en productieve werknemers. Dit betekent o.a. dat de gezondheid van de werknemers collectief op individueel niveau geregeld gaat worden en dat er, meer dan tot op vandaag, een koppeling zal komen tussen zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Re-integratiebedrijven zullen daarin een grote rol gaan vervullen en wellicht de huidige verzuimbegeleidingsrol van arbodiensten overnemen

Participatie en samenwerking
Wegeon participeert in Centraal Orgaan Bezwaar en Beroep Eigenrisicodragers en PerPersoon re-integratie en personeelsadviezen en heeft een intensieve samenwerking met Novia Services.