VerzuimService Desk

VerzuimService Desk

VerzuimService Desk (VSD) is een totaalspeler en samenwerkingspartner voor onze klanten die verspreid zijn over heel Nederland o.g.v. bedrijfsgezondheid. Onze (register) casemanagers ondersteunen onze relaties met verzuimmanagement, WGA-management, RIE, Preventief Medische Onderzoeken, gedrags- en verzuimtrainingen en het voeren van eigen regie.

Eén aanspreekpunt

U heeft één aanspreekpunt voor al onze diensten, namelijk uw casemanager. Zij overleggen met onze gecertificeerde bedrijfsartsen zodat u verder geholpen wordt. Wij hebben meer dan 70 spreekuurlocaties. Dit betekent dat uw medewerker altijd binnen een half uur vanuit huis bij de bedrijfsarts is. De casemanagers van VSD werken in koppels. U blijft één aanspreekpunt houden en de verzuimmanager heeft altijd een achterwacht. Twee weten meer dan één.

Maatwerk

Onze relaties zijn zeer verschillend qua omvang en kernactiviteiten. Wat ze delen is dat zij allemaal ondersteund willen worden middels maatwerk en alleen betalen voor wat ze daadwerkelijk nodig hebben. VSD is ingericht om maatwerk te leveren. Elke organisatie heeft andere wensen en behoeftes en in elke organisatie werkt verzuim weer anders. Door medewerkers in hun waarde te laten en hen zelf verantwoordelijkheid te geven, gaat er ook een preventieve werking uit van de dienstverlening van VSD. Uw verzuimbegeleiding totaal uitbesteden of eigen regie? Wij ondersteunen waar nodig. Wij geloven daarbij niet in meerjarige contracten. U kiest niet voor een contract maar voor onze dienstverlening.

Netwerk van specialisten

Verzuimmanagement is een breed aandachtsveld waarbij meerdere disciplines een rol spelen. VSD werkt daarom samen met diverse specialisten. Dit doen we op onafhankelijke basis. We werken alleen met partners die hun kwaliteit hebben bewezen en waarbij we hebben ervaren dat ze de dienstverlening van VSD versterken. Denk dan aan mediators, maatschappelijk werkers, outplacementadviseurs, coaches, therapeuten en budgetcoaches.

VSD adviseert, ondersteunt en ontzorgt.