IT & Care e-care med-care

IT&Care

Online Verzuimsysteem

e-care is een online verzuimsysteem. E-care is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden binnen organisaties. De verzuimsoftware is 24 uur per dag toegankelijk.

Eenvoudige verzuimregistratie

Verzuim- en herstelregistratie is eenvoudig. Ook is uitgebreide managementinformatie beschikbaar, net als verzuimrapportages op bedrijfs-, afdelings- of medewerkersniveau. Zo wordt het verzuimproces goed begeleid. Of het nu haat om verzuimnormen, verzuimdata, verzuimgegevens, verzuimstatistieken of verzuimanalyses. Of om procesanalyses en het signaleren van acties op alle organisatieniveaus. e-care zorgt voor een actieve betrokkenheid bij het verzuimproces van de leidinggevenden en medewerkers.

Veilige data en koppelingen

De verzuiminformatie in e-care is beschermd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het is eenvoudig om koppelingen te maken met vele personeelsmanagementsystemen.

Voor de bedrijfsarts is er med-care. Deze software biedt een medische cockpit die de bedrijfsarts toegang geeft tot alle medische informatie van een cliënt. Persoonlijke gegevens, medische status, CAS-codes, verzuimstatistieken, uitslagen Preventief Medisch Onderzoek, belasting/belastbaarheid, ECG’s, spirometriegegevens, audiogram, etc.

In med-care wordt ook de inhoud van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en de bijbehorende vragenlijst gedefinieerd. Bij de logistieke uitvoering van een PMO biedt med-care krachtige ondersteuning aan het projectbureau om bijvoorbeeld werknemers uit te nodigen en in te plannen. Het vastleggen van de keuringsuitslag door de keuringsassistente en de beoordeling door de bedrijfsarts zijn ook procedureel verankerd in med-care. Voordat een individu de keuringsuitslag via my-care kan inzien.

E-care en med-care zijn ontwikkeld door IT&Care. Zij ontwikkelt web-based gezondheidsapplicaties.