Arbo Resources

Arbo resources

Arbo Resources onderneemt binnen het werkveld van de arbeidsomstandigheden van organisaties en hun medewerkers. De medewerkers van Arbo Resources zijn geen doorsnee arbodienstverleners. Wij hebben lol in het werk dat wij doen en willen ons betrokken voelen bij onze klanten en hun vraagstukken.

Ons werk is het creëren en behouden van veiligheid. Of je nu met mensen of met machines werkt, aan het einde van de werkdag wil iedereen weer gezond naar huis. Arbo Resources helpt uw organisatie daarbij. Wij helpen uw vraag concreet te maken. Wij begeleiden bij de RI&E, doen de toetsing, voeren verdiepend onderzoek uit en doen metingen. Wij geven niet alleen advies, maar coachen ook bij de implementatie van een verbeterplan. Dat doen we onafhankelijk en met kennis, inzicht en ervaring in arbeidsveiligheid & arbeidshygiëne.

Ons vak is veiligheid, van mensen, hun werkplek en veilige werkprocessen. Want werken moet wel mogelijk blijven. Vandaag en morgen ook!

Behalve uitgerust met een gerichte beroepsopleiding zijn wij doordrenkt met een flinke dosis praktijkervaring. Onze manier van werken is pragmatisch, maar is altijd gericht op resultaten en een blijvende bijdrage aan uw onderneming. Dat vraagt om enige inspanning, van u èn van ons.

De klanten van Arbo Resources komen uit verschillende branches, zoals handel, industrie, openbaar bestuur, zakelijke dienstverlening en onderwijs.