Bel direct een hr-expert:
085 - 049 1540100%_onafhankelijk_badge

Verschil Pago en PMO? Waarom Pago en PMO niet hetzelfde zijn

Leestijd 2 minuten

Home > Blog > Preventie > PMO > Verschil Pago en PMO? Waarom Pago en PMO niet hetzelfde zijn

Al sinds in 2002 de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in werking trad, is het regelmatig aanbieden van medisch onderzoek aan werknemers wettelijk verplicht. In de Arbowet staat letterlijk: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Met andere woorden: het is de taak van de werkgever zijn werknemers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden, hoe vaak dit is, en of dit in de vorm van Pago of PMO is, wordt niet benoemd. Welk onderzoek u verplicht bent aan te bieden aan uw werknemers hangt af van het beroep en de situatie op de werkvloer en wordt vastgelegd in de RIE. Hierbij worden de termen PMO en PAGO vaak door elkaar gebruikt. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen PAGO en PMO?

Keuzestress? Vergelijk gratis de beste 50 PMO aanbieders

Jij vertelt wat je zoekt, wij regelen de rest

De beste PMO aanbieders al voor je geselecteerd

Enige onafhankelijke PMO vergelijkingssite

Persoonlijk advies van dé PMO experts

Meer dan 6.000 klanten

Ontvang snel 3 PMO offertes

Vergelijk de beste PMO-aanbieders

Verschil PAGO en PMO

PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) en PMO (Preventief Medisch Onderzoek) zijn beide medische onderzoeken bedoeld voor werknemers. De PAGO is bedoeld om arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en het PMO is een algemeen gezondheidskundig onderzoek; het brengt de leefstijl en conditie van werknemers in kaart. Het PMO is dus een aanvulling op het PAGO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer.

Er zijn vier belangrijke punten van verschil tussen PMO en PAGO:

  1.  Werkgever en de ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) zijn actief bij het opstellen en uitvoeren van het PMO betrokken. Zij bepalen, samen met de bedrijfsarts, de inhoud van het PMO en acties die in het bedrijf worden uitgevoerd. Dat was bij PAGO niet altijd het geval
  2. Het gaat bij PMO niet alleen om onderzoek naar de gezondheid, maar het dient ook preventief te werken. Met de uitkomsten van het onderzoek weet de werknemer immers wat de risico’s zijn voor zijn/haar gezondheid en wat hij of zij moet doen, of laten, om zijn/haar gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar een reden voor bestaat, om verzuim in de toekomst te voorkomen.
  3. Bij PMO is er ook aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en levensstijl van de medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk.
  4. Eventuele verplichte keuringen (op grond van de wet of CAO) kunnen onderdeel uitmaken van het PMO.

Nog ergens hulp bij nodig?

DirectContactKlein
Marco, Bob, Mirco en Merve

Direct advies: 085 - 049 1540

 ma - vrij: 9.00 tot 17.00 uur

Klantbeoordelingen

Elke week gratis de beste HR-Tips

Ontvang gratis de beste HR-tips waarmee je je werk 2 x sneller en 5 x slimmer kunt doen.