Bel direct een hr-expert:
085 - 049 1540100%_onafhankelijk_badge

Term:Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen is bedoeld voor mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkeringen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) wanneer je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken en een kleine kans op herstel hebben.