Ausems en Kerkvliet

Ausems Kerkvliet

Gezond zijn gaat niet alleen over de afwezigheid van ziekte en gebreken maar vooral over welbevinden en prettig functioneren. Gezond zijn betekent in staat zijn zoveel mogelijk de regie over je eigen leven te voeren en relaties te onderhouden. In staat zijn te werken en te participeren in onze maatschappij speelt daarin een belangrijke rol. AenK ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen om dat doel te bereiken.